is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. In het veld :

FLORENTIUS COMES HOLLANDIAE UNTVERSIS PRAESENTES LITTERAS INSPECTURIS SALUTEM NOVERIT UN1VERSITAS VESTRA QUOD NOS HOMINES MANENTES APUD AMESTELLEDAMME IN RESTITl'TIONEM DAMPNORUM QUAE NOS F.T HOMINES NOSTRI IPSIS FECIMUS ABHINC DEINCEPS AI! OMNI EXACTIONE NOSTRI TELONII Cl'M BONIS SUIS PROPRIIS Ql'AE DEDUCENT SEU DI.DUCUNT I'ER TOT AM TERRAM NOSTRAM DlXIMl'S EXIMENDOS IN CUJUS REI TESTIMONIUM PRAESENS SCRIPTUM SIGILLO NOSTRO FECIMUS COMMUNIRI DATUM APUD LEYDEN DOMINICA ANTE DIEM SYMONIS ET JUDAE APOSTOLORUM ANNO DOMINI m"cc"lxx»" QUINTO

Omschrift: hetontluikknde amestelledamme

door floris v met tolvryheid begiftigd. 27 october i275.

Zilver en brons; 68 m.M., Verz. Z.

1875.

Bloemententoonstelling- in den Planten- en

Dierentuin te Batavia.

Vz. Gelijk n°. 56.

Kz. In een lauwerkrans:

tentoonstelling planten en dierentuin te batavia

1875

Brons, 40 m.M., Verz. Teyler.

Tijdschrift 1895, blz. 39.

1875.

Nationale Nijverheidstentoonstelling te Amsterdam.

Vierarmig kruis met ingesneden armen en