is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koper verguld niet oog en ring aan oranje lint, 21 m.M. Verz. Dikks. (Friesch Gen.).

Door de 9 afgevaardigden der noordelijke provinciën en de 9 der te Gent vergaderde staten der katholieke zuidelijke provinciën werd den 3 l''n September 1576 aldaar de verbondsakte geteekend, waarbij de staten „handelende in 's Konings naam" het verbanningsedikt tegen de spaansche soldaten vernieuwden, alle tegen den protestantschen godsdienst genomen besluiten ophieven en de bijeenroeping beloofden va» eene algemeene vergadering der N. en Z. staten om het toelaten en de uitoefening van den protestantschen godsdienst in Holland en Zeeland te regelen.

Philips van Marnix, heer van Sint Aldegondesberg, West-Souburg en Touwing. de vriend van Willem I en een der voornaamste der noordelijke afgevaardigden, gel». 1538. overl. 1598, was de dichter van het nederlandsche volkslied, het onsterfelijk Wilhelmuslied.

1876. 24 September.

Prijspenning van den zangwedstrijd van „Amstels Mannenkoor" te Amsterdam.

Gelijk n°. 204 met het opschrift in den lauwerkrans op de Kz.: 3e prijs—Zangwedstrijd— amsterdam— i876

Zilver met oog en ring, 50 m.M. Verz.

Enschedé

•'104. 1876. 22 Oktober.

H. Kloot, 25 jaar gemeenteraadslid te Oudshoorn.

Vz. Het gekroonde wapen van Oudshoorn. Omschrift: * de gemeente oudshoorn, waardeerende ijverige behartiging harer belangen.

Kz. Opschrift, omgeven door sierlijke krullen: cm