is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390. 1876.

Konkours van de Koninklijke Liedertafel „Kunst en Vriendschap" te Amsterdam.

Vz. De gelauwerde muze der muziek naar links zwevende en eene lier houdende. Beneden in het veld: j. elion.

Kz. In het veld: ter

herinnering

Omschrift:

KONINKL. LIEDEKTAKEI. KUNST EN VRIENDSCHAP TE AMSTERDAM CONCOURS 1876

Brons, 51 m.M. Verz. Z.

Later bleek mij dat dit konkours heeft plaats gehad 24—27 Juni 1876, behoorde dus voor nu. 388A.

400. 1876.

2 5 Ja"g bestaan van het Arrondissement Breda der Maatschappij van Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt.

Vz. Geheel gelijk Dirks XXX.

Kz. Rond medaillon in sierlijken rand omgeven door lauwertakken.

Opschrift:

JA%

BESTAAN

✓ 0 .b

Zilver 41 m.M. Verz. Snoeck.

Bijdragen, 2e druk, n°. 549.

18