is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5. De aanspraak op het verkrijgen der medaille met of zonder de gratificatie, vervalt door willekeurig verlaten van den dienst en door slecht gedrag.

ART. 6, De medailles zullen, na liet eervol ontslag uit den dienst, bij eene der Inrigtingen van 's Rijks Zee- of Landmagt, door de bebegiftigden behouden en gedragen worden.

ART. 7. Het regt om de medaille te dragen, wordt verloren:

a. tengevolge van een onteerend vonnis. In zoodanig geval geven de Burgerlijke en Militaire Regters daarvan kennis aan het Departement van Marine of Oorlog.

b. in geval van verwijdering uit den dienst, tengevolge van slecht gedrag of van oneerlijkheid, hoewel niet in de termen van overtreding vallende, waaruit geregtelijke vervolging voortvloeit.

art. 8. Het verliezen van het regt om de medaille te dragen, gaat gepaard met het ontnemen van het onderscheidingsteeken en van het brevet.

40$. 1877. 8 Maart.

Mr A. G. Wijers, 25 jaar Burgemeester van Amersfoort.

Vz. In een krans van twee saamgestrikte lauwer- en eiketakken:

AAN M« A. G. WIJERS

R. D. O. V. D. N. L.

ter herinnering aan

zijn 25 jarig burgemeesterschap 8 maart

1852—1877

Kz. Het gekroonde wapen van Amersfoort met twee leeuwen als schildhouders.

Omschrift: vele ingezetenen van Amersfoort

Brons, 57 m.M. Leidsch Penn. Kab.