is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den zomer van 1871 onderzocht een noorsch walvischvaarder, kapitein Elling carlsen, bij eene toevallige landing op Nova Zembla, de overblijfselen van de hut en vond diverse voorwerpen, die later door ons gouvernement werden gekocht, (afgebeeld Eigen Haard 1877 blz. 100). Door de enthousiastische aansporingen van Koolemans beunen daartoe overgehaald, stelde Cu. Gardiner in 1876 een nieuw onderzoek in en vond weder tal van voorwerpen, o. a. het door Barendsz opgestelde verhaal der overwintering, welk een en ander door hem aan Nederland ten geschenke werd aangeboden, (zie de afbeeldingen Eigen Haard 1877 blz. 101 en 109).

42tf. 1877. 3—6 Augustus.

I3e Nederlandsch Nationaal Zangersfeest te Nijmegen.

Vz. In een parelrand een door lauwertakken omgeven lier, waarboven een stralenschietende vijfpuntige ster.

Kz. Omschrift:

xiii. ned: nat: zangersfeest

* n IJ M e g e n *

In het veld:

3- 4- 5- 6 AUGUSTUS 1877

Koper verguld met oog en ring, aan roodzwart lint, 24 m.M. Verz. Z.

Zie de aanteekening bij n». 64.

424. 1877. 5 Augustus.

8ste Uitvoering van het Nederlandsch Gymnastiekverbond te Leeuwarden.