is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift: praem. certam. liter, a proi k.

amsteloi). indicti.

Kz. Glad veld omgeven door een lauwerkrans.

Brons, 41 m.M. Verz Rijksmunt en daar op 1871 gebracht.

4:14. 1877.

Vroedschapspenning van Delft. Vz. Het stadhuis van Delft. In de afsnede:

G. B. V. M(oelingen) F.

Kz. Het wapen van Delft met twee leeuwen als schildhouders, rustende op een trap, waaronder een lauwerkrans hangt, waaraan twee palmtakken verbonden zijn.

Geslagen op de oude door van Moei.ingen vervaardigde stempels.

Brons met oog en ring, 33 m.M. Leidsch Penn. Kab

De Vz. van n°. 5 en de Kz. van nü. 6 PI. I van G. v. Orden, Bijdragen tot de Penningkunde v. h. Kon der Nederlanden.

4tf5. 1877.

Prijspenning der Geldersche Maatschappij

van Landbouw.

Vz. In een krans van eikeloof en korenaren het gekroonde wapen van Gelderland, waaronder: 1846.