is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kz. Glad veld omgeven door een lauwerkrans.

Brons, 52 m.M. Verz Teijler.

liet doel van dit in 1822 opgerichte kollege is zoowel de bevordering van den bloei der nederlandsehe zeevaart, als de ondersteuning van oude en gebrekkige zeelieden en van weduwen en weezen van zeelieden.

438. 1877.

Prijspenning van de koninklijke letterlievende vereeniging „Hooger zij ons doel" te Amsterdam.

Vz. Het gekroonde wapen van de vereeniging, rustende op een lauwer- en eiketak, een speer en narrenstaf, masker en kroon, waarover een lint hangt met het opschrift: opgericht 1835

Omschrift: koninkl. letterliev. vereeniging

hooger zij ons doel & amsterdam ©

Kz. Glad veld omgeven door een lauwerkrans.

Brons, 44 m.M. Leidsch Penn. Kab.

438A. 1877.

Draagpenning der koninklijke zangveree-

niging „Cecilia" te 's-Gravenhage. Vz. Linkssjewend hoofd van Z. M. Koning

o

Willem III.

Kz. Glad veld, omgeven door een parelcirkel. Omschrift:

KONINKLIJKE ZANGVEREENIGING