is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nootschap is het oudste door Europeanen in het leven geroepen wetenschappelijk lichaam in Aziö en mag zicli nog steeds in grooten bloei verheugen.

44£. 1878. 1 Mei.

Ter eere van Dr. G. F. Westerman te Amsterdam, direkteur en medeoprichter van Natura Artis Magistra.

Vz. Zijn iets naar rechts gewend borstbeeld, links ter zijde: j. elion. f.

Omschrift op matten rand:

© AAN I)R. GERARDUS FREDERIK WESTERMAN 8> VEREERDERS EN VRIENDEN I MEI 1878

Kz. In zwaren met lint omwonden eikekrans: EENVOUD

VOLHARDING KRACHT

Brons, 60 m.M., nal. J. Elion.

Aangeboden bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van Natura Artis Magistra, (zie omtrent Westkrman en zijne stichting de aanteekening op n°.

443. 1878. 7 Mei.

3'' Eeuwfeest van het Meisjeshuis te Delft.

Vz. De liefdadigheid, de face gezeten, tegen wier zetel links een op den grond gezeten stervende oude vrouw rust, terwijl rechts naast haar een jeugdig meisje geknield ligt, dat smeekend tot haar opziet. Op de voorzijde van den zetel een driehoek en het Jeruzalems kruis. Op den voorgrond een half ontrold