is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z. m. koning willem iii beschermheer. amsterdam 1878.

Brons, 43 in.M. Verz. Z.

Geslagen aan 's-Rijks munt.

447. 1878. 13 Juni.

10 Jarig bestaan van cle Scherpschutters-

Vereeniging te Schiedam.

Vz. Een gekroonde hoorn, in den beugel waarvan het wapen van Schiedam geplaatst is.

Omschrift: * korps koninklijke scherpschutters van schiedam * 1868

Kz. Twee te zamen gebonden eikeloof en lauwertakken, in het midden ingestempeld: 1878.

Verguld zilver, zilver en brons, 38 m.M. Verz. v. Dijk v. Matenesse.

De Scherpschutters vereeniging te Schiedam werd bij K. B. van 19 Februari 1878 gemachtigd den titel van „Korps Koninklijke Scherpschutters" te voeren.

Het tienjarig bestaan werd gevierd in verband met den nationalen schietwedstrijd te Rotterdam, waarbij deze penning in verguld zilver, zilver en brons als vaandelprijs is uitgereikt.

448. 1878. 23 Juni.

9e Uitvoering van het Nederlandsch Gym-

nastiekverbond te Haarlem. Vz. = n°. 364.

Kz. Het wapen van Haarlem onder een kroon, waarboven twee dorre takken uitsteken, aan welke twee klokken bevestigd zijn, (zinspeling op de uitvinding der boekdrukkunst en het bemachtigen der klokjes van Damiate).