is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OVERTOCHT.

door vele Engelschen, boven de P. & O. geroemd; voor de Messageries Maritimes heeft men in het algemeen minder lof over. De Nederlandsche booten hebben een zeer goeden naam, maar zij doen op weg naar Indië, volgens den smaak der meeste passagiers, te weinig kustplaatsen aan; een zeetocht van 14 dagen tusschen Port Saïd en Padang, zonder gelegenheid om te Colombo aan wal te stappen, vinden velen te lang.

Den 5^en November, des namiddags, gingen wij aan boord van de "Osiris"; tegen middernacht lichtte deze het anker, en eene heerlijke vaart bij prachtig weder begon.

Het leven op het schip was zeer afwisselend. Engelsche officieren met bestemming naar Egypte, Australiërs en Indische ambtenaren vormden het gezelschap. Des ochtends te zeven uren werd men door den steward gewekt, die geroosterd brood, vruchten en thee bracht en de passagiers naar de badkamers voerde. Henger werd niet geleden; het eerste ontbot bestond uit gebakken visch, ham, eieren, vleesch, rijst met kerrie en vruchten. De lunch en het diner waren minder overvloedig en men besteedde er klaarblijkelijk ook minder zorg aan. De booten der P. & O. zijn bekend door den vroolijken toon die er heerscht; eene commissie, uit de reizigers gekozen, belast zich met het organiseeren van deckgames, sweepstakes en bals. De avonden worden in den regel doorgebracht met kaarten pianospel, of ook met wandelen in den maneschijn, wanneer de gelegenheid zich daartoe biedt.

Onze reis ging eerst dicht langs Corfu en langs de Albaneesche kust met hare hooge witte bergen; toen tusschen de overige Ionische eilanden door, vrij dicht langs Santa Maura, Cephalonia en Ithaka. Ruimschoots bood mij deze vaart aanleiding tot het opfrisschen mijner herinneringen aan de klassieke dichters; de P. & O. Mij. laat ook op dit gebied van hare goede zorgen blijken, want voor vergeetachtigen hangt in den salon der "Osiris" een kort