is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

kooplieden hunne waar, de beste uit Azië, onderbrengen, benevens een stal voor Perzische handelaren. De Arabische paarden worden meestal over land naar Maskate gevoerd, en per schip naar Bombay, op welke markt zij veel aftrek vinden, vooral bij officieren die ze voor den dienst of voor polo gebruiken. Behalve deze paarden, worden er in Britsch-Indië vele Australische pomes ingevoerd voor de markt en voor de stoeterijen

TTet Centraal Station te Bombay bij het vertrek van den Onderkoning.

Nadat de nieuwe Onderkoning Bombay had bezichtigd en op de gebruikelijke wijze het bestuur van zijn' voorganger had overgenomen, omgeven door de pracht welke een Britsch-Indisch leger ten toon weet te spreiden, vertrok hij per extratrein naar Calcutta. Eord en Lady Curzon verlieten Bombay daags na onze aankomst. Zooals bekend is, was er tusschen den voormaligen Landvoogd en den Opperbevelhebber van het leger, Lord Kitchener, verschil van meening ontstaan over de bevoegdheden van eerstgenoemde in legeraangelegenheden. Lord Kitchener was het beginsel toegedaan dat deze aangelegenheden, met inbegrip van het beheer der fondsen voor militaire uitgaven benoodigd, uitsluitend tot zijne competentie behoorden, en