is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N D NW. FRONTIER PROVINCE.

te vangen, en omsingelde het arme beest met vervaarlijk getier. Hijgende en bijna bezwijkende onder de brandende hitte kwamen wij op de plaats aangesneld, de blackbuck kreeg het genadeschot, en weldra waren wij om hem heengezeten, de dorpsnotabelen, de bevolking en ik. Het spreekt van zelf dat allen tegelijk hunne opinie over de episode in 't Hindostansch ten beste gaven, en dat ieder voor zich vond, dat hij de man was geweest die het meest tot

De jager Tulsi en de „Strecke" op 26 November.

den goeden afloop der zaak had bijgedragen. Na een half uur nam ik van mijne nieuwe kennissen hartelijk afscheid, vermoedelijk voor altijd. Ik behield den kop met de fraaie horens, terwijl het overige gedeelte van den bok door de blijde gemeente, de dorpsnotabelen voorop, huiswaarts werd gedragen.

Behalve met de blackbucks maakte ik in de omstreken van Agra nog met eene andere wildsoort kennis. Op een' vroegen morgen voerde mij mijn shikari in noordelijke richting aan de oevers der Jumna, om te trachten eenen

-i.