is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KHAIBERPAS. KASCHMIR.

vochten, totdat het verzet geheel was gebroken. Van de 9866 man die voor het beleg der stad in het veld waren gerukt, sneuvelden of stierven er 3837, waaronder drie kommandeerende generaals, van wie de laatste, brigade-generaal Nicholson, bij den eindaanval doodelijk getroffen werd.

Te Delhi vindt men de beroemdste juweliers, zilversmeden en ivoorhandelaars uit Indië. De groote winkels, waar hunne producten van Oostersche kunstindustrie worden

Kaschmir-poort, toegang gevende tot de stad.

vertoond, zijn in de hoofdstraat, den Chandni Chauk, gelegen. In het algemeen bestaat er in Britsch-Indië meer gelegenheid tot het koopen van zulke kostbaarheden dan in onze koloniën, en de prijzen zijn er voor hen, die met Indische kooplieden weten te handelen, niet hoog. Deze houden er doorgaans drie tarieven op na, een voor de inlanders, een voor de in Indië wonende Europeanen, en een voor de toeristen. Behoort men tot laatstgenoemde categorie, dan bestaat de kunst daarin, dat men zich voordoet als ressorteerende onder de tweede.

3