is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KHAIBERPAS. KASCHMIR.

Khaibar Rifles; deze bestaan uit twee bataillons Afridi's, aangevoerd door Engelsche officieren. De pas is slechts tweemaal in de week geopend ten bate der karavanen die tusschen Samarkand, Merw, Kabul en Peshawar verkeeren.

Afghanistan wordt van Indië gescheiden door eene neutrale zone, bewoond door oorlogzuchtige Afridistammen, welke hunne eigene belangen regelen. Het toezicht over- en

Hotel-tent te Peshawar.

het onderhoud van de heirbaan, van het fort Jamrud (Indisch gebied) tot aan de grenspalen van Afghanistan, zijn echter uitsluitend aan de Indische Regeering toevertrouwd. Soms worden militaire tuchtigingsexpeditiën uitgerust, tengevolge van het vijandig optreden der bedoelde "native tribes". Dit nu zoude ook het geval geweest zijn in Maart 1906. Op aanraden van eenige bekenden en autoriteiten wilde ik een verzoek indienen teneinde deze "mission" (zooals men zulke tochten tegenwoordig noemt) te vergezellen, doch de expeditie werd reeds einde December afgelast, nog voordat ik het request ingezonden had.