is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N D NW. FRONTIER PROVINCE

geheerscht, totdat de Engelschen zich in hunne twisten mengden en den troon in 1840, bij verdrag, toewezen aan een Kashmiri, Maharadja Gulab Singh.

Op mijne wandelingen door de drukke straten, werd ik meestal achtervolgd door eene bende kooplieden, die mij allen bij zich op den "afternoon tea" noodigden. Van tijd tot tijd dwongen zij mij rechtsomkeert te maken en met den stok op hen los te chargeeren, wat echter op den duur ook niets baatte, zoodat ik ten slotte steeds de

Paleis van den Maharadja.

wijk nam op eene der daar zoo populaire, idyllische "house boats", die mij spoedig verplaatste op het kristalheldere Dal Lake, waar ik weer met de natuur alleen was.

Ondanks het barre jaargetijde rustte ik mij met behulp van den heer Cockburn, die zich speciaal met het voorbereiden van jachtexpedities bezig houdt, uit, om in de bergen bij Srinagar te gaan jagen; mijn tocht was echter niet