is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAH. CALCUTTA.

van een dier belangrijke Indische Regeeringsdistricten, die eene grootte hebben van 1500 a 2000 vierk mijlen, en circa 800 dorpen met 1 000 000 inwoners tellen.

Den loden December kwam ik van Rawal Pindi te Umballa (Punjab) aan, waar ik door Mr. en Mrs. Lowis aan het station werd afgehaald. Na mijn heen en weder trekken ( ei aatste weken genoot ik dubbel van hunne vriendelijke ontvangst en van het goede kwartier waarin ik gehuisvest

Op het „rapport" in de jail te Umballa.

werd. Lowis zeide mij terstond, dat, wilde ik iets van de Britsch-Indische administratie zien, ik minstens een paar weken bij hem moest blijven, welk voorstel ik gretig aannam; van den even leerrijken als genotvollen tijd bij hem doorgebracht, behoud ik de beste herinneringen.

Met mij logeerde daar een "assistant officer" Mr. Emerson, met wien ik 's ochtends vroeg menige partij tennis speelde, en menigen tocht te paard of op kameelen maakte.

Van uit de "civil lines", waarin de bungalow van den majoor een groot huis van ééne verdieping met een plat dak,