is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA

This mode of conducting the highest class of administrative business is one of the most successful instances of the adaptation of means to erids which political history, not hitherto very prolific in works of skill and contrivance, has yet to show. It is one of the acquisitions with which the art of politics has been enriched by the experience of the East India Company s rule; and like most of the other wise contrivances by which India has been preserved to this country, and an amount of good government produced which is truly wonderful considering the circumstances and the materials, it is probably destined to perish in the general holocaust which the traditions of Indian government seem fated to undergo, since they have been placed at the mercy of public ignorance and the presumptuous vanity of political men."

De door J. S. Mill besproken toestand is later in dien zin gewijzigd, dat de raadslieden verantwoordelijke administrateuren zijn geworden. Het gevaar waarop de schrijver aan liet slot van zijn aangehaald betoog doelt, is daardoor verminderd. Nog altijd heeft intusschen de Onderkoning de bevoegdheid in laatste ressort naar eigen meening te handelen, wanneer hij oordeelt dat de veiligheid, de rust of de belangen der Britsche bezittingen in Indië op het spel staan; hij is echter verplicht kennis te nemen van de adviezen zijner ervaren raadslieden, terwijl deze van hunnen kant het recht behouden die openbaar te maken, onverschillig of zij worden opgevolgd of niet.

De "secretary die in elk Departement aan het hoofd der bureaux staat, heeft zoowel zijn rechtstreekschen chef, als ook den Onderkoning in gewichtige aangelegenheden van voorlichting te dienen, hetgeen niet weinig strekt tot verhooging van zijn invloed, en er tevens toe bijdraagt om den Landvoogd vertrouwd te maken met alle onderdeden van het bestuur, welke zijne bijzondere aandacht waardig zijn. Deze persoonlijke aanraking van den Onderkoning met de belangen die hem zijn toevertrouwd, is volgens de algemeene opvatting in Britsch-Indië van groote