is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

Birmah in hun programma op te nemen. Het „Ierland van Indië verschilt geheel van noordelijk Hindostan wat land en volk betreft, en men kan het eenigermate als eene brug beschouwen tusschen Indië en China of de Maleische Staten. Eene reis er heen zoude de moeite waard zijn, al ware het slechts om de bouwkunst der Birmanen te leeren kennen. De groote Shwe Dagon Pagoda te Rangoon is, na de Taj Mahal, het meest merkwaardige monument dat ik in deze streken zag. Ook is Birmah een paradijs voor

Intocht van den Prins van Wales.

den jager; de tijgers, de zaïns, en vooral de wilde buffels of karbouwen die zijne moerassen bewonen, trekken telken jare vele Engelschen en Duitschers derwaarts.

De "pleasure loving Birman", die het leven slechts van den vroolijken kant beschouwt, vormt een scherp contrast met den .ernstigen Indiër. Op vreemdelingen oefent zijn innemend wezen aanvankelijk eene zekere bekoring uit, maar de schaduwzijden van zijnen zorgeloozen aard doen zich weldra in menig opzicht gevoelen. In zijn werk "The Bhihppines and round about" treedt majoor G. J. Younghusband hierover in eenige bijzonderheden. De schrijver,