is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

vanwaar zij in het midden der 17de eeuw weer werden verdreven, tengevolge van oneenigheden met de inlandsche overheden van Pegu Dit was ons eerste en laatste optreden in Birmah.

Na eenige eeuwen van binnenlandschen strijd, en na de bloedige oorlogen van 1824, '52 en '85, kwam het geheele land onder Engelsch beheer. Theebaw, de laatste koning van Birmah, leeft sedert dien tijd in ballingschap, dicht bij Bombay Vele moorden op zijn bevel, en op aanstoken der

Royal Lakes te Rangoon.

koningin aan zijn hof gepleegd, een geschil met de „Burmah Bombay Trading Company" en de afwijzing der voorstellen van de Indische Regeering tot definitieve regeling der verhouding tusschen beide Staten, waren in hoofdzaak de oorzaken van zijn' val.

Het land is rijk aan delfstoffen, maar de hoofdbronnen van inkomsten zijn houtteelt en landbouw, laatstgenoemde vooral in verband met de rijstcultures. Rangoon geldt als de eerste rijsthaven der wereld.

Ofschoon de aankomst in de Birmaansche hoofdstad geen