is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

bijzonder schilderachtiger! aanblik oplevert, boeit de geheel nieuwe omgeving waarin men zich hier bevindt, het oog. Hoven de daken der moderne huizen ziet men de Shwe Dagon Pagoda met haar' gouden toren in de zon schitteren, en aan de baai wemelt het van de bonte kleederdrachten eener bedrijvige menigte. Intusschen wordt men spoedig gewaar dat Rangoon Birmah is zonder Birmanen. De militairen die men er ziet, zijn Engelschen of Indiërs, de politie is samengesteld uit Sikhs. De koelies die de bagage

Government House te Rangoon.

naar het hötel vervoeren, zijn Singaleezen of zonen van het Hemelsche Rijk, en in het hotel van den Armenischen eigenaar wordt men geholpen door een kellner uit Goa afkomstig. In Europeesch uitziende straten gaat men bij Engelsche of Duitsche bankiers zijn geld wisselen, en in Italiaansche of Chineesche winkels gaat men inkoopen doen. Om een volkomen Birmaansch centrum te zien moet men zich verder noordwaarts, b.v. naar Mandalay begeven. Birmanen kreeg ik dus den eersten dag slechts bij uitzondering te aanschouwen. Later kwamen er veel meer toe-

l