is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

Birmaansche hof bewoond werden, staan. Deze zijn van hout opgetrokken, en het is duidelijk zichtbaar dat zij stammen uit een tijdperk van achteruitgang der Birmaansche kunst. Dit neemt niet weg dat zij den vreemdeling door hun eigenaardig karakter treffen. De troonzaal wordt tegenwoordig door de officieren als club gebruikt, hetgeen aan Lord Curzon in strijd scheen te zijn met den eerbied aan oude overleveringen verschuldigd. De zaal is echter gebleven zooals zij in den tijd der koningen ingericht was;

Club te Mandalay.

slechts met eenig ameublement werd zij verrijkt. De toegang tot de club is voor ieder vrij, zelfs voor inlanders die het paleis komen zien. In verband hiermede heeft de Prins van Wales bij zijn bezoek aan Mandalay de meening uitgesproken, dat er geen bezwaar tegen bestond om aan het gebouw zijne tegenwoordige bestemming te laten behouden.

De verschillende pagoden en de kloosters zijn een bezoek overwaard. De Arrakanpagode is den Boeddhisten bijzonder heilig door de legende die aan het daar aanwezige, 12 voet