is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

Van Atjeh vertrok ik naar Sabang om er de mailboot af te wachten. Twee dagen had ik tijd om deze plaats te bezien, waar de baai, het zoetwatermeer en het groote kolenstation de aandacht trekken, en waarvan het groote strategische gewicht reeds bij een vluchtigen blik op de kaart in het oog valt. Men kan moeielijk nalaten zich hier rekenschap te geven van de waarde, die Sabang zoude hebben als onderdeel van de keten, welke Groot-Brittannië om een aanzienlijk gedeelte der wereld gespannen heeft,

r

Sabanp.

en waarvan Gibraltar, Malta, Suez, Periin, Singapore, Hongkong, en andere punten de schakels vormen. Zonder moeite ook beseft, men welken invloed eene aldaar gevestigde vreemde macht over geheel Noordelijk Sumatra zoude kunnen uitoefenen.

Dat Sabang als strategisch punt van het hoogste gewicht is, zij dus op den voorgrond gesteld. Maar ook in een oeconomisch opzicht verdient dit eiland de aandacht. In zijn hierboven aangehaald artikel zet de heer Cohen Stuart o. a. uiteen, hoe volgens zijn inzicht de handel op