is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JAVA.

andermaal mijn vriend van Riemsdijk te ontmoeten, die intusschen van „rat de ville", „rat des champs" was geworden, tengevolge zijner detacheering bij 's Lands stoeterij. Deze stoeterij, toen geplaatst onder de bevelen van Ritmeester van Groenevelt, is op eene schilderachtige hoogvlakte gelegen, omgeven door de Preanger bergen. Het Soendaneesche landschap, met zijn koel klimaat, biedt den officieren, die van de kustplaatsen komen, hoogst welkome

Officierswoning te 1'adalarang.

afwisseling aan; op de gezondheid oefent die overgang een onmiskenbaar gunstigen invloed uit.

Riemsdijk haalde mij af aan het station, en tezamen reden wij door bosschen en sawahs naar zijn huis, eene villa dicht bij de weiden der stoeterij. Deze laatste te bezichtigen was het werk der volgende dagen. Een rechte weg naast de drijfbaan doorsnijdt het geheel; aan beide zijden liggen de stallen, welke deels uit vakken, deels uit boksen bestaan; daarnevens bevindt zich de ziekenstal, en aan het einde van den weg ligt de woning van den kommandant.