is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JAVA.

paarden zijn van een zeer gemengd ras, als afstammelingen van Javaansehe merries en van Europeesche, Perzische en Arabische hengsten. Het bloed der andere Indische rassen is hun evenmin vreemd.

De meest bekende en gezochte zijn de Sandelhout- en de Soembawa ponies. De eerste munten uit door betrekkelijk hooge maat, vurig temperament, en vooral door taaiheid. De schoonheid en de actie van een in vrijheid

Balische pony, toebehoord hebbende aan den laatsten Radja van Badoeng.

loopenden Sandelhout pony kunnen met die van Arabische paarden worden vergeleken. Bij duizenden worden deze dieren uit Soemba uitgevoerd. Betrekkelijk gering schijnt het aantal der paarden te zijn, die tot verbetering van het ras en tot voordeel onzer kolonie van Soemba naar Java worden vervoerd, om onder directe controle der Landsstoeterij te worden geplaatst. Van Soembawa geldt hetzelfde. Te Padalarang waren in het begin van 1906 vier Soemba'sche dekhengsten gestationneerd; het aantal merries dat naar de stoeterij werd gevoerd, kon dus niet groot