is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeken. Zulk eene wandeling door de noteperken, over aanzienlijke hoogten, is ook uit een oogpunt van natuurschoon aanbevelenswaard.

De vrucht van den notemuskaatboom heeft de grootte eener walnoot. Uit de pit worden specerijen of muskaatolie bereid. Die pit is omgeven door eene harde, zwarte schaal, welke op hare beurt door een vuurrood foelie-omhulsel is bedekt. Van de dikke gele schil welke het geheel omvat, worden confituren gemaakt. Zoodra de vrucht rijp is, barst zij open en wordt door inlanders

De Goenoeng Api te Banda.

met lange stokken, waaraan mandjes zijn bevestigd, geplukt.

Nog voor een vijftigtal jaren beleefde Banda goede tijden, maar deze welvaart is later geweken tengevolge van de daling van de prijzen der noten, in verband met eene inmiddels verviervoudigde concurrentie. Ook de weelde waaraan de perkeniers waren gewend geraakt, wreekte zich op hen, toen de kwade dagen kwamen, en thans is de toestand zorgwekkend, al wijzen de winstposten der laatste jaren op eenige verbetering,

Den heer Palmer van den Broek begeleidde ik bij een bezoek aan den luitenant der Arabieren te Banda, Baadilla, concessionaris van uitgestrekte parelvisscherijen aan de