is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een zevental jaren geleden is op deze steile kust eene Europeesche nederzetting gevestigd; uit zee ziet men de huizen van Fak-Fak terrasgewijze boven elkaar gelegen. Het geheel is door een oerwoud omgeven, en aan het strand verheffen zich vrij hooge bergen, terwijl de huizen langs het water op palen gebouwd zijn. De landingsplaats bevindt zich aan eene kleine baai, waarin op het oogenblik onzer aankomst het Gouvernementsvaartuig ,Pionier' voor anker lag.

r ■

Landingsplaats te Fak-Fak

Nog één nacht bleven wij aan boord, en na een laatst gezellig samenzijn verliet ik des morgens met den heer Palmer van den Broek het schip, om in een kwartier tijds naar den kleinen steiger te worden gebracht. Eenige autoriteiten waren aldaar ter begroeting verschenen, waaronder de heer Suhirman, de inlandsche geneesheer (dokter djawa). Na afloop der eerste plichtplegingen, wandelden wij te zamen door de voornaamste straat der plaats naar de op een heuvel gelegen assistent-residentswoning. Onder de