is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben mij overdag op dezen woudweg te orienteeren, laat staan dan in het donker. Dikwijls voerde het pad langs steile hellingen en over kloven waarbij omgevallen boomstammen ons tot brug dienden. Gedurende onze halten traden talrijke bloedzuigers in werking, kropen langs de beenen naar boven en veroorzaakten kleine wonden, overal waar zij zich op de huid konden vastzetten.

Des namiddags waren wij ter plaatse aangekomen. Sioptén, eene Papoea-kampong, op een' van woud ont-

Baai te Fak-Fak.

blooten heuveltop gelegen, bestaat uit een zestal kleine hutten op lage palen. De ingang tot deze hutten wordt gevormd door een vierkant gat, waar ik met moeite door kon, en waar ik bij de beenen weêr uitgetrokken moest worden. Enkele dezer woningen leken sterk op duiventillen en deden mij eenigszins denken aan wat ik op mijne jachten in Birmah gezien had.

Menschen waren er niet te bespeuren. Zij hadden bij het vernemen onzer voetstappen het hazenpad gekozen. De pradjoerits, die op bloote voeten liepen, zouden onge-