is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a vier moeten bedragen. Zij zeiven hebben met een trein van vijfentwintig man vijf maanden in de binnenlanden van Nieuw-Guinea doorgebracht en verzekeren dat wanneer men zich tot een beperkt gebied bepaalt, en tot enkele takken van onderzoek, dit gewoonlijk meer vruchten afwerpt dan lange tochten door een uitgebreid gebied dat haastig moet worden doorkruist kunnen opleveren.

Een gedeelte van het Nederlandsche publiek stelt in de ontwikkeling van Nieuw-Guinea slechts weinig belang. Men beschouwt het als een complex van ongeëxploreerde boschgronden, die een lastpost vormen waarvan men nooit eenige vrucht zal zien. Landgenooten die Indië bezochten om er de toestanden te leeren kennen, hebben deze opvatting niet altijd bestreden, en zelfs is in hun midden het denkbeeld geopperd om al onze koloniën behalve Java en Sumatra te vervreemden. Het kan niet worden ontkend dat voor zulk eene conclusie iets te zeggen zoude vallen, wanneer men aannam dat wij tegenover onze koloniën geenerlei historische verplichtingen hadden, en wanneer tevens was uitgemaakt dat de Buitenbezittingen, die thans geene voordeelen opleveren, dit ook in de toekomst niet zullen doen. In vroegere dagen, toen men zich om de Buitenbezittingen feitelijk niet bekreunde, scheen het uitgesloten daarvan eenig nut te trekken, en onze werkeloosheid van toenmaals kon dus aanleiding geven tot de meening dat onze Indische bezittingen onze krachten te boven gingen. Het is de groote verdienste van het tegenwoordige Indische Regeeringsbeleid dat het dit gebrek aan vertrouwen in de toekomst, door zijn moedig doortasten, op den achtergrond heeft gedrongen, aanvankelijk onder luid gejammer van alle vreesachtigen in het moederland en in de koloniën, en soms ook onder tegenspoeden. De gunstige gevolgen dier staatkunde zijn intusschen nu reeds openbaar. Bali, waar hevige weerstand te duchten scheen, is door welberaamde maatregelen in een oogen-