is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batoe opgesteld, en bij het aanbreken van den dag, stormde het ééne peloton onder luitenant Berckenhoff het pad op, terwijl luitenant van Mourik met + tien vrijwilligers een anderen ingang zou forceeren. De helling is van 45 0 en met rolsteen bedekt. Het peloton werd direct door een kogelbui en door rotssteenen, waarvan sommige een halve manslengte in diameter hadden, teruggedreven; van Mourik kwam met zes man tot tien pas voor de poort, toen hij na een salvo van den vijand, uit donderbussen en geweren, met één man alleen bleef staan, terwijl twee man die over de verschansing geklommen waren, doodgeschoten werden, waarna hunne lijken in het ravijn werden geslingerd. Van Mourik kreeg twee kogels door zijn hoed, en één kogel door zijn revolvertasch; één sneed zijn revolverkoord door, en één verbrijzelde hem den pols. Desniettegenstaande kwam hij op onbegrijpelijke wijze levend naar beneden, met de gewonden, de lijken en de geweren.

Deze slag moest hersteld worden, met het oog op het gewicht van het punt Bontoe Batoe (hooge steen), en van de hoofden die er in waren. Er werden nu de volgende troepen heen gezonden:

ie C'e. maréchaussees. Kapitein ten Seldam; ieluitenart Schafer; 2e luitenant Oosthout. (Eene compagnie maréchaussées = 160 man of 8 brigades van 20 man.)

2e C'e. (6e bat.) kapitein de Bruijn; ie luitenant van Schreven; 2e luitenant Buijs; 2e luitenant Baietto. (Eene compagnie infanterie = 150 man.)

3e C'e. (6e bat.) kapitein Reinders; ie luitenant Berckenhoff; 2e luitenant van Cattenburch; onderluitenant Scheibeler.

ie C'e. van het rechterhalf (15e bat.) kapitein Stuiver; 2e luitenant Pape; 2e luitenant van Ardenne. ie Peloton ie C'e. (6e bat.) 2e luitenant Giebink. Afdeeling genietroepen, ie luitenant van Vogelsang. 2 stukken marinegeschut, 3,7 c.M., onder luitenant ter