is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met gestolen soldatenuitrustingen. Men kon opmerken hoe de verdedigers de wacht aflosten en in kloven verdwenen. Op de hoogste punten waren posten uitgezet met lansen; van tijd tot tijd hoorde men hun geschreeuw, eene soort van hooge ,tremolo', die in de valleien weergalmde.

De tweede heuvel was kaler dan de eerste; daar kregen ze ons spoedig in de gaten, en begonnen ons te beschieten. Hun geschreeuw tot uitdaging was luguber, en in zijne brooddronkenheid wierp de vijand al vast een paar rotsblokken naar beneden die tegen andere steenen te pletter sloegen, en alles omverwierpen, wat zij ontmoetten; onder in het woud bij kampong Bontoe Batoe rolden zij nog een tijd door, totdat zij eindelijk in het dichte hout tot stilstand werden gebracht. Er werd besloten, de verkenning den volgenden dag voort te zetten.

Intusschen zagen wij hoe eene kleine gewapende bende, aan de N.zijde van den Bontoe Batoe uittrekkende, door de aldaar opgestelde patrouille v. Cattenburch werd verspreid en gedeeltelijk teruggedreven. De overste gebood nu eene sterkere afsluiting door patrouilles. Geheel afsluiten van die berg- en rotsstelling ging echter niet, en er zijn 's nachts vele Boegineezen ontsnapt, maar vele zijn ook teruggedrongen geworden.

Na een goeden nacht werd den volgenden morgen de verkenning hervat — ditmaal aan de zuid- en aan de westzijde. Het relaas dezer verkenningen, ten deele aangevuld door latere waarnemingen, wil ik samenvatten in eene korte beschrijving van den Bontoe-Batoe.

Uitwendig aanzien : suikerbroodvorm, aan den bovenrand zeer spits. Geheele hoogte: 250 meter. Oostzijde: rechte lange basis met onderste parallel-verschansing op 100 M. boven eene opene, gladde helling van 450; aan den zuidkant daarvan eene poort, waar één man met moeite doorkruipen kon. Deze doorgang, 5 M. lang, kon door bamboekokers heen beschoten worden, zonder dat de schutter zich bloot-