is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 8. MILITAIRE TELEFONIE.

De militaire telefonie is wederom te onderscheiden in die te velde en in die in de verdedigingsstellingen. Wij beginnen met de eerste.

a Telefonie te velde.

De telefoon is een uitvinding van Graiiam Bell (1870). Tegen een magneet NZ (tig. 41), is een stukje week ijzer a geplaatst, omgeven door een inductie-klosje k, met zeer vele dunne windingen. fegenover a bevindt zich een ijzeren of blikken trilplaat t De draadklosjes van twee stations .1 en D zijn door 2 lijnen, waarvan de aarde er een kan vervangen, verbonden.

Wordt tegen of liever dicht bij de trilplaat t te A gesproken, zoo Komt deze plaat in een trilling, afhankelijk van de aanwezige geluidstrillingcn. De krachtlijnen van den magneet NZ, die door « en I heen verloopen, worden daardoor gewijzigd. Dit heeft ten gevolge, dat binnen het inductie-klosje een verandering van het aantal krachtlijnen plaats grijpt en hierdoor ontstaat in den draad een

electromotorische kracht aangegeven door E— — —De waarde

dl

van E volgt dus de schommelingen der krachtlijnen. In den gesloten keten, bestaande uit de lijnen en de draadklosjes, treedt nu een stroom i op, welke de waarde van E volgt en deze stroom gaat door het draadklosje te li. Tengevolge van de aanwezigheid van i treden aldaar krachtlijnen op, die de noordpool «versterken of verzwakken en dus de spanning in de trilplaat vermeerderen of verminderen. Deze komt dus in trilling en hare beweging is een copie van die der trilplaat te A, evenwel op verkleinde schaal. De lucht, die t te li omgeeft, komt nu ook in trilling en ccn oor, onmiddellijk