is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van e. Dit blok e is met de aarde in verbinding (zie vorige figuur, blokje 2). Komt een bliksemslag op de lijn, zoo verschroeit de isoleering van het draadje en is er onmiddellijk contact door b met e. De toestellen zijn dan buitengesloten. Neemt men abc weg, zoo maakt de veer g, die anders door de ebonietenschijf h iets opgelicht is, het contact tusschen /, en lt. De blokjes U en e, zijn bovendien voorzien van punten, zooals bij gewone telegraaf-blikseinalleiders.

b. Telefonie in de verdedigingsstellingen.

Ook hier is een dubbel-telefoon nl. die van IIartmaNN en Braun in gebruik. Van de telefoon geeft lig. 45 een doorsnede. Het magnetische veld, waarin de inductieklosjes zijn, is zeer sterk. De beide veldmagneten zijn voorzien van kleine inagneetschoenen, die zeer dicht bij de trilplaat eindigen. De verbindingen zijn geheel overeenkomende met de SlEMENS-dubbeltelefoon te velde. Er zijn evenwel 2 hoortelefonen, die naast elkander ingeschakeld zijn en aan de blokjes a, b (zie lig. 43) verbonden worden. Een van hen komt aan de commuteerende haak te hangen.

Meer wordt echter gebruik gemaakt van de tele-microfoon-inrichtingen van Bell—Blake en van Hartmann en Braun.

De microfoon is een uitvinding van Hughes. Wanneer een electrische stroom van een geleider A op een geleider B overgaat, geschiedt dit door de punten van aanraking. Is dit aantal punten gering, zoo ontstaat aan de aanrakingsplaats een weerstand, die contact-weerstand genoemd wordt. Bij elke aanraking is een dergelijke weerstand aanwezig, doch meestal is hij zoo gering, dat men met het bedrag ervan geen rekening kan houden. Liggen twee geleiders los oj) elkander, zoo is de contact-weerstand niet te verwaarloozen, doch is hij meermalen gelijk aan ecnige Ohms. Men kan dezen weerstand ook gemakkelijk opmerken l ij een weerstandsbank, als men de pluggen niet met eenige kracht er in zet. Wanneer de geleiders zich ten opzichte van elkander bewegen, is de contactweerstand veranderlijk, wegens verandering van de punten van aanraking. Hierop berust de microfoon. In zijn eersten vorm, zooals hij door den uitvinder Hughes is gegeven, zijn het twee stukjes gaskool a en b, lig. 40, bevestigd aaneen dun plankje, terwijl een los koolstukje c in kleine uithollingen van a en b rust. Het dunne plankje, dat verticaal staat, is bevestigd aaneen dikker, dat horizontaal is en als steun dient. De electrische stroom, verkregen