is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 9. MAGXETO'S.

Wanneer men mechanisch arbeidsvermogen omzet in clectrisch door de onderlinge beweging van een stroomgeleider en een magnetisch veld (§ 7) spreekt men van een magnelo, als het magnetische veld onafhankelijk van den verkregen stroom is opgewekt geworden. Is dit niet het geval zoo heeten de toestellen dynamo's.

Als type van een magneto nemen wij die van Gramme.

a. Inrichting, liet magnetische veld wordt verkregen door middel van een bundel magneetlamellen in hoefvorm. Aan de polen bevinden zich magneetschoenen, die een cilindrische holte bijna geheel omsluiten. In deze holte draait het anker d. i. de draadomwinding, waarin de electrische strroin zal worden opgewekt. Om het magnetische veld te versterken is binnen de draadomwinding een ijzeren ring, uit ijzerdraad dat op de oppervlakte gevcrnisd is, samengesteld. De lengte-richting van den draad komt overeen met den omtrek van den cirkel. Ten gevolge van deze inrichting, waarvan lig. 50 een voorstelling geeft, ontstaat een vrij sterk magnetisch veld.

Om den ring van ijzerdraad zijn geïsoleerde koperdraden gewonden in een groot aantal, doch zoo dat elke draad slechts om een klein deel van den ijzerring gewikkeld is, lig. 51. De uiteinden dezer draden zijn van de isoleering ontdaan en vastgesoldeerd aan Lvorinige koperen reepen r. De draden zijn zoo aan die reepen bevestigd, dat een gesloten geleiding ontstaat, gevormd door al de draden die om den ijzerring gewikkeld zijn. De L-vormige koperen reepen zijn door zeer dunne plaatjes eboniet of door laagjes geparaflinecrd papier van elkander geïsoleerd, doch vereenigd tot een cilinder oir. de as van het anker. Zij zijn van die as geïsoleerd door een dunnen ring van eboniet. Langs dezen cilinder, commutator genoemd, slepen twee borstels uit blank koperdraad bestaande. Zij drukken veerend