is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 12. TRANSFORMATOREN.

Zooals leeds gezegd is, is het arbeidsvermogen van een electrisclien stroom aangegeven door Ei Watts. Aangezien dit product uit twee factoren bestaat, kan men een groote waarde hebben zoowel door E als door i aanzienlijk te doen zijn. Bij een groote waarde van E en een kleine van i, kan de weerstand II groot zijn en kunnen dus de draadgeleidingen van betrekkelijk dunnen draad genomen worden. Is h kleiner doch i groot, zoo moet ƒ? zeer klein zijn en zijn zeer dikke draden voor de geleiding noodig. Moet dus een stroom over een belangrijken afstand worden overgebracht, zoo zal eene kleine waarde van E gepaard met groote waarde van i uit een finantiëel oogpunt niet aanbevelenswaardig zijn. Daarentegen is voor de gewone doeleinden, waarvoor de electrische stroom in de praktijk gebruikt wordt, een groote waarde van E niet wenschelijk.

Wil men nu door middel van den generator, geplaatst daar, waar de natuur het arbeidsvermogen, noodig voor het drijven ervan, beschikbaar stelt, — bv. in den vorm van een waterval, — een electiischen stroom opwekken die op cenige kilometers afstand van een genei atoi een stad voorziet van clectriciteit, zoo zal men voor de overbienging strooincn moeten gebruiken van hoogc spanning en kleine sterkte, doch in de stad zelve is lage spanning en groote sterkte noodig. De generator zal ook meestal stroomen leveren van lage spanning en groote sterkte. De omzetting, die hier dus in 't algemeen twee maal inoct geschieden, heeft plaats door middel van transformatoren. Die bij den generator transformeert »op", die bij de stad tneer".

Wij zullen de theorie van den transformator niet in haar geheel ontwikkelen, ze is daarvoor te gecompliceerd; wij zullen alleen het denkbeeld aangeven.