is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§14. SPANNINGSPATRONEN.

De spanningspatronen, die evenzoo ter mijnontsteking gebezigd worden, worden ontstoken door middel van een electrisclie vonk. Hierbij treedt dns electriciteit van hooge spanning op. Een batterij van een honderdtal elementen is niet voldoende om de slagwijdte te leveren, die vereischt wordt.

In ons land worden als ontstekingsmiddel aangewend de exploder van Siemens en IIalske en de eleclriseermachine van Ebner (Oostcnrijksche Genie-toestel). ,

De eerste is een kleine Series-dynamo, waarbij de buitenleiding is verkort tot twee veeren. liet anker is een zoogenaamd «dubbelT-ankcr" van Siemens. Om een dubbel-T-ijzer, waarvan de breede vlakken volgens een cilinder-oppervlak zijn afgewerkt (zie liet schema in lig. 07) is volgens de lengte-richting een geïsoleerde draad gewonden. De uiteinden zijn gesoldeerd aan twee koperen halve cilinders a en b, waarlangs twee veeren a' en h' slepen. De leiding der veldmagneten is van vrij dunnen draad en zeer lang. Hierdoor is verkregen dat de sterkte van het magnetische veld, zelfs bij niet zeer sterken stroom, hoog wordt opgevoerd. Men moet echter het anker snel draaien, aangezien het aantal «doode slagen" vrij belangrijk is (zie series-dynamo § 10). Door een kruk (in de teekening niet voorgesteld) wordt een tandrad met groot aantal tanden rondgevoerd. Dit tandrad grijpt in op een rondsel met weinig tanden, geplaatst op de as van het anker, dat daardoor zeer snel wordt gedraaid. Op het tandrad grijpt nog een tweede rad in, geplaatst op een as evenwijdig aan die van het tandrad, en daardoor wordt een cirkelvormige schijf S, van een inkeeping voorzien, gedraaid. Zoolang de omtrek der schijf tegen de veer c drukt is er bij p contact en is de buitenleiding van den dynamo gesloten. De inkeeping van S maakt dat die leiding verbroken wordt, als de kruk een bepaald aantal