is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n1 Ampères gedurende /'uren leveren, als n't1 =nl; mits « en n1 niet veel verschillen. Gedurende de lading is voor ieder der p elementen , waaruit de batterij bestaat, een E. M.K. van 2,7 Volt noodig; gedurende de ontlading levert elk element een E. M.K. van 2,0 Volt. De voor de lading noodige arbeid is dus:

-,7 P X " I X 3000 Joules en hiervan komt gedurende de ontlading terug 2,0 j) X nxlx X 3600 Joules of, in meer gebruikelijke namen: er zijn noodig 2,7 p n t Watt-uren

en er komen terug 2,0 p n' lx Watt-uren.

Neemt men een batterij van elementen in gebruik om een clectromotorischc kracht van bv. 110 Volt te ontwikkelen, zoo zal men MO

daarvoor= 60 elementen noodig hebben. Zijn de elementen

pas geladen, zoo heeft ieder een E. M. K. van 2,2 volt en alsdan zouden 50 voldoende zijn. Men neemt daarom 10 zoogenoemde schakelcellen om van deze er meer of minder bij de overige 50 te voegen, ten einde de E. M.K. van 110 volt te ontwikkelen. liij de lading dezer batterijen is dan aan de polen daarvan een potentiaal-verschil van ongeveer 140 volt noodig. Deze wordt door een dynamo geleverd.

Bij het begin der lading worden alle 00 cellen ingeschakeld. De tegen-E. M. K. is dan ruim 2,2 volt per clement en de ladingsstroom ontstaat door een potentiaal-verschil van + 8 Volt. Naarmate de lading toeneemt, neemt ook de tegen-E. M. K. van ieder clement toe. Daalt daardoor de stroomsterkte te veel zoo schakelt men 1 element uit, daarna een tweede enz. tot eindelijk alle 10 schakelcellen zijn uitgeschakeld. Alsdan is de tegen-E M. K. nog ongeveer 135 Volt. De 60ste cel krijgt dus gedurende een korteren tijd een lading als de 59ste, cn deze weer gedurende korteren tijd als de 58ste, enz. Dij de ontlading evenwel worden ook deze cellen het minst gebruikt en indien men dus in den beginne de schakelcellen een flinke lading geeft, zal met behulp der 50 cellen en de 10 schakelcellen een constante E. M.K. en daardoor een constante stroom te verkrijgen zijn, die voor electrische verlichting zeer bruikbaar is.