is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 18. DE INSTALLATIE AAN DE K. M. A.

De electrische installatie aan de K. M. A. is ingericht met liet oog o]) de behoeften van het onderwijs in de clectrotechniek. Zij is geleverd door de llaarlemsche Machine-fabriek te Haarlem en ontworpen door den ingenieur Dufoir. De toestellen staan gedeeltelijk in het Stoomketeliiuis, gedeeltelijk in Leerzaal 4.

In het stoomketelhuis, lig. 70, bevinden zich de stoomketel, de stoommachine, de shunt dynamo en een schakelbord. l)e stoomketel geeft 5 atmosfeeren druk en voert den stoom naar een verticale stoommachine van 2 effectieve paardekrachten Kr wordt gerekend op 300 slagen per minuut. De zuigerstang doet de krukas 300 omwentelingen per sccunde maken, liet vliegwiel is omgeven door een riem zonder einde, die over een poelie, verbonlen aan het anker van den dynamo, gaat en 5-voudige overbrenging geeft, liet anker doet daarom 1500 wentelingen per minuut.

De shunt-dynamo heeft een Granime-ankcr. De figuur geeft een schema van de wikkeling der veldmagneten. Op het schakelbord bevinden zich nog eenige andere toestellen:

a. De shunt-regulateur. Ilij heeft twee soorten draden, nl. een stel dunne voor ruwere en een stel dikkere voor fijnere regeling van den weerstand in de shunt.

b. Een Volt-meter, door dunne draden verbonden met ile beginpunten der buitenleiding. Hij geeft de klemspanning aan. Deze kan tot 05 Volt opgevoerd worden, doch bij de lading der accumulateurs wordt zij meestal 50 Volt genomen.

c. Een automatische stroomverbreker. Hierdoor wordt de buitenleiding automatisch verbroken als de stroom beneden een bepaald bedrag daalt. De buitenleiding is in enkele windingen gevoerd om een stuk week ijzer. Een koperen hefboom, die door een sterke