is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regulateurs (W. R.), voorzien van nieuwzilverd raden en een loodsluiting, verder naar een stroomrichting-aanwijzer en eindelijk naar plaat —

3°. Vanaf -}- gaat een draad naar de positieve pool van een afdeeling van 15 accumulateurs, in dezelfde kast onder de vorige geplaatst. Vanaf de negatieve pool gaat de stroom naar de bovenste der twee weerstandsregulateurs, van daar naar een Ampère-meter, wijzende tot 10 ampères en eindelijk naar de plaat —.

Bij de beschrijving der sub 2° en 3° bedoelde geleiding is verondersteld dat de dynamo stroom levert en dat deze dient ter lading van de accumulateurs, die, zooals daaruit blijkt, in twee naast elkander geplaatste deelen gesplitst zijn. De eerstbeschreven Ampère-meter geeft dan de stroomsterkte van den onverdeelden stroom aan, de sub 3° genoemde, die van het eene deel; het verschil is dus de stroomsterkte in de batterij met 16 cellen (bovenste batterij).

De accumulateurs zijn geleverd door de fabriek te Hagen. Zij zijn berekend op een ladingsstroom van 8 Ampères en hebben een capaciteit van 24 Ampère-uren. De weerstand der weerstand-regulateurs is zoodanig, dat, als deze weerstanden den geheelen buitenweerstand uitmaken, de ontladingsstroom ongeveer 8 Ampères is.

In gewone omstandigheden worden de batterijen om de drie tl vier weken geladen, doch dit is afhankelijk van het stroomverbruik in de les. Men kan door de getroffen inrichting een stroom van 10 Ampères bij 30 Volt spanning verkrijgen, doch ook 8 Ampères bij 00 Volt. Indien nl. de commutator in den beschreven stand blijft staan en de dynamo uitgeschakeld, doch de buitenleiding aangebracht wordt, zoo zullen de beide batterijen stroom in de buitenleiding geven en deze zal 2 X 8 Ampères kunnen bedragen. Zet men evenwel liet handel van den commutator naar beneden, zoo staan de beide batterijen achter elkaar, en is dus de stroom 8 Ampères bij 00 Volt spanning. Die spanning kan evenwel niet behouden blijven gedurende de geheele ontlading, echter wel 55 Volt. Uit de figuur is gemakkelijk de stroomloop na te gaan.

Op het schakelbord is verder nog een Volt-meter, wijzende tot 00 Volt. Hij staat in verbinding met een commutator. Daardoor is hij in staat verschillende aanwijzingen te geven als: 1°. het potentiaal-verschil tusschen de + en — plaat; 2°. dat tusschen de polen der boven-batterij; 3°. dat tusschen die der beneden-batterij; 4". dat der geheele batterij. In de figuur is het handel niet geteekend. De verbindingsdraden zijn gestippeld. Ten overvloede zijn de uiteinden van een zelfden draad door gelijke cijfer 1, 2, 3, 4 of 5 aangeduid.