is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de ambachtssholen sluiten zich aan de avondscholen voor handwerkslieden, van gemeentewege opgericht te Arnhem, StadJoetichem, Gouda, Enkhuizen, Goes, Vlissingen, Zierikzee en Enschedé, die allen, behalve die te Arnhem, subsidie van rijk en provincie genieten, en door vereenigingen opgericht te 's-Gravenhage, Zeist en Oldenzaal, die respectievelijk van de gemeente ƒ4000, ƒ1600 en ƒ300 subsidie ontvangen.

Verder behooren hierbij de talrijke teekenscholen, teekencursussen, teekeninstituten enz., wier aantal evenwel te groot is om ze hier op te sommen. Wie ze wil leeren kennen, verwijzen wij naar het Verslag van de staat der scholen, reeds meermalen genoemd.

Scholen voor kunstambachten, voor kunstnijverheid en voor beeldende kunsten zijn te 's-Hertogenbosch, met rijks- en provinciale subsidie door de gemeente onderhouden, te Zutfen, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, door vereenigingen bestuurd, die respectievelijk ƒ1100, ƒ17000, ƒ86309, ƒ5000, ƒ3000 en ƒ700 gemeentesubsidie ontvangen.

De kweekschool voor machinisten ontvangt van de gemeente Amsterdam een subsidie van ƒ 1000. Een cursus voor stoomketelmakers van diezelfde gemeente ƒ300.

Kleermakersscholen of cursussen zijn te Arnhem, Amsterdam en Utrecht: zij worden door die gemeenten met respectievelijk ƒ550, ƒ1000 en ƒ800 gesubsidieerd. Een vakschool voor schoenmakers ontvangt van de gemeente Amsterdam ƒ400 subsidie, een school voor typografen van de gemeente Utrecht ƒ48,45, een teekenschool voor goud- en zilversmeden van de gemeente Schoonhoven ƒ700.

Voor de zeevarenden zijn er van gemeentewege zeevaartscholen te 's-Gravenhage, Rotterdam, Den Helder, Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog en Delfzijl. De eerste gemeente bekostigt de school zelf; Rotterdam en Den Helder ontvangen subsidie van het rijk, de overige gemeenten zoowel van de provincie als van het rijk. Partikuliere zeevaartkundige scholen zijn te Katwijk, Maassluis, Amsterdam, Vlissingen en Harlingen, waar zij respectievelijk

mev ƒ 100, ƒ 100, ƒ 2350, ƒ 802 en ƒ 1075 subsidie door de gemeente gesteund worden.

Rotterdam onderhoudt daarenboven met subsidie van het rijk

een Rijnschippersschool.

Vtsscherijscholen zijn te Vlaardingen, Marken en Velsen. Zij ontvangen van de gemeente respectievelijk ƒ400, ƒ 25 en ƒ250 subsidie.