is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij hoevelen, die daar een operatie ondergaan, of er weken achtereen ziek liggen, de drankzucht hun droevig lot had veroorzaakt of verergerd.

Laat men eens trachten een kijkje te krijgen in de levensgeschiedenis der in de gevangenis opgeslotenen; het is zeker, dat de meesten dier ellendigen drank als de naaste oorzaak van hun droevig lot zullen aanwijzen.

Bezoek vervolgens het Burgerlijk Armbestuur om iets te hooren van de personen, de vrouwen en kinderen vooral, voor wie de openbare armenzorg moet optreden en neem een kijkje bij de Diaconiën der verschillende kerkgenootschappen, hoevele gezinnen zal men u aanwijzen, die alleen door de drankzucht van hem, die de kostwinner had behooren te zijn, tot den bedelstaf zijn gebracht.

Dat groote euvel, waaronder duizenden lijden, zooveel het in ons vermogen staat, te bekampen, zou geen gemeentebelang zijn?

Het is een belang van Staat, Provincie en Gemeente, van alle corporaties, die in grooteren en kleineren kring het welzijn van den mensch hebben te bevorderen."

Tal van gemeenten hebben nu eens aan enkele drankbestrijdersvereenigingen, dan weer aan een Centraal Comité, ter plaatse uit bedoelde vereenigingen gevormd, subsidies verstrekt. Deze subsidies loopen van afy"5 tot ƒ300 toe. In dit voorjaar (1909) waren de volgende sommen beschikbaar gesteld door de daarachter genoemde gemeenten:

ƒ 300.— : Zwolle, Tilburg, Amersfoort, Utrecht. „ 250.— : Amsterdam, Haarlem (over 2 j. te verdeelen). „ 200.— : Zutphen.

„ 175.— : Deventer.

„ 150.— : Dreumel, 's-Hertogenbosch, Gouda, Delft. „ 110.— : Geldrop.

„ 100.— : Leeuwarden, Groningen, Asten, Alkmaar, Steenbergen,

Hilversum, Kampen, Baarn, Opsterland. „ 90.— : Smallingerland.

„ 75.— : Eindhoven, Goorle, Leeuwarderadeel. „ 60.— : Princenhage, Rozendaal.

„ 50.— : Boxtel, Udenhout, Waalwijk, Enkhuizen, Zaandam, Arnhem, Het Bildt, Etten-Leur, Menaldumadeel, IJselstein, Nispen, Oosterhout, Oldenzaal, Steenbergen, Veendam, Kollumerland.