is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de plattelandsbevolking, meer nog dan in de steden, vaak slecht behuisd is, onhygiënische inrichting van woningen heeft, daar is een ziekenhuis voor een plattelandsgemeente een weldaad. Nu moet een lijder uren en uren ver vervoerd worden langs vaak slechte verkeerswegen, naar het minst ver verwijderde gasthuis in één der steden.

Wij denken aan de soms gewenschte snelle behandeling van lijders aan blinde-darm-ontsteking; hoe deze menigeen het leven kostte, die gered had kunnen worden, wanneer in zijn gemeente een gasthuis ware geweest. Hoe dan menige kraamvrouw de geboorte van haar kind niet betaald had met haar leven! Hoe menig kind, lijdend aan diphterie, wellicht genezen ware, wanneer er gelegenheid was geweest voor den geneesheer om te kunnen ingrijpen, wanneer het noodig was, en hij niet behoefde te vreezen voor een verontreiniging van de wonden in het woonhuis van den lijder!

Hoe dringend gevoelt men de behoefte aan een, zij het dan ook zoo bescheiden mogelijk ingericht, ziekenhuis, wanneer men in een buitengemeente, ver van de stad praktiseert! Wij herinneren ons, dat wij een amputatie van een zwaar verbrijzeld been hebben moeten ondernemen in een plaggenhut, waarbij wij overal handdoeken moesten spreiden om zoo zuiver mogelijk operatieterrein te houden. Menigmaal hebben wij het bakje, het sublimaat bevattende, waarin wij onze handen desinfecteerden bij de moeilijke geboorte van een kind, op een hoop turven gezet. Vaak hebben we een deur moeten openen om de stof, die voortdurend opdwarrelde, zooveel mogelijk uit het vertrek te bannen. Velen onzer patiënten, lijdende aan typhus, tuberculose of andere besmettelijke ziekten waren wellicht zeker hersteld, of eerder hersteld, wanneer zij in een gasthuis hadden kunnen opgenomen worden.

Een heel enkele plattelandsgemeente geraakt in den jongsten tijd in het bezit van een ziekenhuis.

Te Wormerveer is in 1904 het ziekenhuis vastgebouwd aan het bestedelingenhuis, dat voor schoonhouding, voeding en bediening zorg draagt. De gemeente-geneesheer is directeur, bijgestaan door een van gemeente-wege aangestelde verpleegster. De gemeente verleent bovendien aan de verpleegster der vereeniging „Volksgezondheid" gratis kost en inwoning, waarvoor ze, indien noodig, diensten verricht in het ziekenhuis. Er kunnen worden opgenomen 10 a 12 zieken. Bovendien zijn er twee badkamers, een operatie-