is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige uren afleggen, waarbij dan, met het oog op het gevaar van mogelijke verergering van het lijden, zoo zachtjes mogelijk gereden moest worden. Gold het een geval van besmettelijke ziekte, dan mocht men niet vervoerd worden in een gewoon rijtuig en werd in de meeste gevallen een brancard genomen.

In de laatste jaren is daarin gelukkig een groote verbetering gekomen. Reeds waren er enkele gemeenten, die er een speciaal ziekenrijtuig op na hielden, zij het dan ook in den regel een wat groote vigelant, die niet speciaal voor het doel gebouwd, maar er toch bijzonder geschikt voor werd geacht.

In de allerlaatste jaren heeft echter ook op dat gebied een groote omwenteling plaats gehad. Wij hebben nu gekregen de zoo keurige ziekenrijtuigen, soms automobiels, waarin de lijder zonder eenigen hinder te ondervinden naar een ziekeninrichting kan worden vervoerd. In het bezit van zulk een modern ingericht rijtuig is bv. het Academisch Ziekenhuis te Groningen, de Vereeniging: „Draagt elkanders lasten" te Meppel, de Friesche Vereeniging: „Het Groene Kruis" (twee: één te Leeuwarden en één te Sneek) en — als particulier — Dr. C. W. A. Essers te Amsterdam (automobiel).

In het rijtuig bevinden zich eenige hulpmiddelen voor ontsmetting. Men vindt er flesschen met lisol, sublimaat-oplossing, men vindt er soms zelfs een plaatsje in om een allereerste desinfectie, bij een verwonding bijvoorbeeld, na een ongeval, te doen plaats vinden.

Het rijtuig gaat op gutta-percha banden, zoodat de lijder zeer weinig last heeft van schokkende bewegingen. De aanschaffingskosten van een dergelijk rijtuig bedragen van ƒ830— ƒ2150 (Haarlem).

Dat bij een behoorlijk vervoer van zieken een gemeentebelang betrokken is, is duidelijk, vooral als men denkt aan de lijders aan besmettelijke ziekten, ongelukken, enz.

De gemeente Haarlem bezit twee rijtuigen voor ziekenvervoer; het eene uitsluitend bestemd voor het vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten, dat kosteloos plaats vindt binnen de gemeente, en van en naar andere gemeenten volgens een vast tarief, dat ook geldt voor het gebruik van den anderen ziekenwagen.

De gemeente Sneek geeft een jaarlijksche subsidie van ƒ 25.— als bijdrage in de exploitatiekosten van het ziekenrijtuig der Friesche Vereeniging: „Het Groene Kruis."