is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vestigen. Eveneens waren genoemde vereenigingen ontstemd over de exploitatie van de tramwachthuisjes. Deze werden niet alleen gebruikt om er te wachten, maar er werden ook kleine winkeltjes in gehouden, ter verkoop van limonade, melk, reislectuur, ansichtkaarten, enz. enz. In het adres betoogden zij, dat in beide gevallen op de kostelijkste standen tengevolge van weinig onkosten aan de winkeliers, die hooge huurprijzen, kostbare installaties moeten betalen, concurrentie wordt aangedaan en dat deze mogelijk werd gemaakt door toedoen van de gemeente. Het resultaat van deze actie is geweest, dat na afloop van de huur met de wenschen der Vereeniging is rekening gehouden.

In één opzicht ziet echter de handeldrijvende middenstand zijn wenschen meer en meer vervuld worden, nl. ruimer voorziening in handelsonderwijs. In vele gemeenten worden de handelscursussen met gemeentelijke subsidie in stand gehouden, in andere gemeenten is het de gemeente zelf, die door oprichting van Lagere Handelsscholen (Alkmaar), Middelbare Handelsscholen (Amsterdam, Groningen, Haarlem enz.), Handels-avondcursussen (Haarlem, Zwolle enz.) in de behoeften van verschillende kringen en groepen naar Handelsonderwijs voorziet. (Zie slot Hoofdstuk I).