is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APRIL 1909.

Gemeentelijke ! Aanbiedingen van Aanvragen door Plaatsingen,

werklieden. patroons.

Arbeidsbeurs te: : r—

Mannen. Vrouwen. Mannen. Vrouwen. Mannen. Vrouwen.

i |

Amsterdam .... 809 237 i 643 504 447 461

Arnhem 196 33 1 117 42 100 27

Delft 28 1 11 1 12 —

Dordrecht .... 80 I — i 26 — 7 —

Enschedé 30 1 34 4 13 —

's-Gravenhage . . . 1027 1 468 666 586 450 293

Groningen .... 446 j — 317 — 275 —

Haarlem 106 4 48 6 30 5

Hilversum .... 12 — 14 — 14 —

Leiden 69 16 i 28 18 21 5

Nijmegen 76 8 ! 49 21 9 7

Schiedam. . . , . 44 9 24 3 15 4

Venlo 37 21 | 31 32 23 17

De uitgaven voor de gemeente aan het beheeren van deze instellingen verbonden, loopen zeer uiteen. Te Amsterdam is op de laatste begrooting daarvoor een totaal uitgetrokken vanƒ5000, waarvan ƒ4000 voor salarissen en 1000 voor exploitatie; te 's-Gravenhage bedragen deze cijfers respectievelijk ƒ5600, ƒ4000 en ƒ1600.

In kleinere gemeenten, als Delft, gaan de uitgaven niet zoo hoog; daar is vastgesteld ƒ400 voor den directeur en worden de kosten van beheer opƒ100 geschat. (Overige beheerkosten ongeveerƒ400).

In Leiden, waar de directeur slechts ƒ200 als toelage geniet, en ook te Hilversum, waar geen afzonderlijke toelage voor den directeur is uitgetrokken, zijn de totale uitgaven niet hoog.

Gemeentelijke beurzen zijn thans gevestigd te: Amsterdam, Arnhem, Delft, Dordrecht, Enschedé, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leiden, Nijmegen, Schiedam, Rotterdam, Venlo.

In enkele gemeenten is men niet overgegaan tot oprichting van eigen inrichtingen, maar gaf de raad een subsidie aan instellingen uit het particulier initiatief voortgekomen.

Te Utrecht geeft men subsidie in den vorm van het gratis beschikbaar stellen van een gebouw.

Aan de Tilburgsche arbeidsbeurs, opgericht door patroons- en