is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vijf genoemde gemeenten, zijn er reeds verscheidene andere, die aanvragen om renteloos voorschot hebben ingezonden, welke thans in onderzoek zijn, terwijl nog meerdere gemeenten naar alle waarschijnlijkheid binnen korten tijd dit voorbeeld zullen volgen."

Niet alleen laten de gemeenten zich voorlichten door het Staatsboschbeheer, maar reeds vroeger, en nu nog vaak, doordeNed. Heide-maatschappij (zetel te Utrecht).

In het Tijdschrift dier maatschappij komt in n°. 1, Jaargang 21 een belangrijk rapport voor over ontginning en de daaraan verbonden kosten van de hand van haar directeur A. A. Neugerman, getiteld: „Een en ander over de werkloosheid inde groote steden in verband met de cultuurwerkzaamheden op het platteland", dat wij ieder ter lezing aanbevelen.

Welk een ruim veld van werkzaamheden voor de gemeenten hier nog open staat, blijkt uit nevenstaand vergelijkend overzicht \an het gemeentelijk grondbezit, ontleend aan het evengenoemd Tijdschrift, Jaargang 1905, lste Aflevering.

In cultuur Soort van woeste gronden.

Woeste —

Provinciën. zljnde gronden. Heide- Broek- Veen- Zand:

gronden. j , , verstul- Duinen.

6 grond. grond. grond, vingen.

HA. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A.

Groningen. . 2 241,12 132,71 107,71 — 25,— — —

Friesland . . 1286,20 229,89 229,89 — — _

Drenthe. . . 118,39 216,89 216,89 — I — — _

Overijssel . . 8 614,58 1 897,76 1 577,53 312,43 7,80 — —

Gelderland. . 6 404,19 10135,08 8 430,74 29,92 241,74 538,68 —

Utrecht. . . 2 742 57 3 013,68 2 283,68 351,-! 77,- 302,- —

Noordholland. 178,82 43,60 4,77 0,83 — 9,82 28 19

Zuidholland . 844,69 26,50 — — _ _ 26 50

Zeeland. . . 3 401,05 363,39 — _ _ i _ 358 —

Noordbrabant. 10 364,69 51 186,97 42 454,16 3 839,94 3 945,25 948,55 —'

Limburg . . 18 353,54 21 595,81 16 479,63 ! 1 180,18 3 748,26 181,44 —

| I I

Totaal . . 54 549,85 88 842,28 ') 71 785,— j 5 714,31 8 045,04 1 980,49 412,69

) Deze rubriek is grooter dan het totaal der rubrieken heidegrond, broekgrond, veengrond, zandverstuivingen en duinen, daar sommige gemeenten geene verdeeling hunner gronden opgaven.