is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

figuur de waarde ontleenen, die de functie heeft voor waarden van de onafhankelijk veranderlijke, die niet bij de waarnemingen voorkwamen; daartoe meet men in de figuur de lengte van de

ordmaat die bij een gegeven abscis behoort. Men kan dus met behulp der figuur yraphisch interpoleeren.

E\en gemakkeljjk is do graphisehe oplossing van het vraag"tuk: de temperatuur te vinden, waarbij het volume een ge-even

Fig. 4.