is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Ümvllat ]T rP'er "i0t ,,PSt'kr alS fl<> Staaf er nk,t '),)V(>n

wordt gehouden.

vaSm* Z°°|?- °"S gcbIeken is' (,at oyeral (le lichamen vallen m de richting naar het middelpunt van de aarde

do^nr1 7 niet,na!aten' de aanwezigheid der aarde als de oorzaak van die beweging aan te merken.

van" rn!i° ^ voorwerP uit den toestand

rust in dien van beweging overgaat, gelukt het, een

of do r rm| f V,intlen' Wam'Van i,e tegenwoordigheid 1 de toestand als de oorzaak van de beweging kan worden beschouwd. K

J" 2',' V°°™e.rp alle uitwendige invloeden onttrok-

in dien tn^t l',!! eenmaal rust is, voortdurend ui aten toestand blijven.

Om in te zien wat er gebeurt wanneer zulk een aan .( ï zelf overgelaten lichaam eenmaal een snelheid heeft belhouwen w,j een bal die op een horizontalen vloer ligt.'

laai bhjkelijk werken daarop geen invloeden die een beweging kunnen ten gevolge hebben. Wij drijven nu den bal door een slag met een hamer voort, en letten op hetgeen er gebeurt na dien slag, dus nadat de oorspronkelijke bewegingsoorzaak heeft opgehouden te werken. De bal be-

S,f in:) oon rechte hJn' en komt tot rust na een afstand doorloopen te hebben, die van de geaardheid van het oppervlak van den vloer en den hal afhangt- naarmate wij beide gladder maken duurt de beweging langer Zoo komt men tot f]o voorstelling dat de oneffenheden van de oppervlakken de oorzaak zijn van de vertraging der beweging en dat, als wij die oneffenheden geheel konden

voortgaan"' ',al ^ d°°r ^ (,ezolfd(? snelheid zou

Dit deze en dergelijke verschijnselen heeft men de volgende stelling afgeleid: Heeft een lichaam waarop geen ivloedenvan buiten werken, eenmaal een snelheid 'dan

het hp fi vo1°^durend met delfde richting en grootte; het heeft een gelijkmatige rechtlijnige beweging. '

menfe?tPiraoheidi drer W? i8.me" overtui^ niet omdat J t(n lichaam dat in beweging verkeert, vrij