is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschrijven en tot op zekere hoogte begrijpen zonder van de molekulaire theorie gebruik te maken, en is het, ook wanneer men zich daarvan bedienen wil, niet altijd noodzakelijk, diep in de bijzonderheden van het „mechanisme" der verschijnselen door te dringen. Over veel wordt reeds een helder licht verspreid door zekere algemeene stellingen die, onafhankelijk van de bijzondere eigenschappen, voor elk stelsel van elkaar aantrekkende of afstootende deeltjes gelden. Deze stellingen zullen wij in het volgende hoofdstuk leeren kennen.

ff H