is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f't1

ziet in Fig. 129 lioe zich dan het prisma met de daaraan verbonden kolom .1 slechts in de richting van de (in de figuur horizontale) opstaande ribl>en van het prisma kan bewegen. I)e doorsnede van het prisma kan zeer verschillende vormen

hebben. In Fig. 180 wordt het lichaam .1 geleid door twee cilinders 7>, li. Men kan ook van een enkelen cilinder gebruik maken, als men maar op een of' andere wijze een draaiing belet.

/'■ Wordt daarentegen bij een cilinder die in een holte past, een verschuiving verhinderd, dan is alleen een wenteling mogelijk. Zulk een draaibare cilinder wordt een as genoemd.

Men ziet in Fig. 131 hoe een verschuiving van .1 onmogelijk wordt gemaakt. \\ ij vermelden hierbij dat men het omsloten gedeelte van de as de tap en het omsluitende lichaam li de jxm of het kussen noemt. Dit lichaam heeft niet altjjd een cilindrische uitholling; er komen ook andere vormen voor.

Fig. 131.

Bij horizontale assen heeft men gewoonlijk twee tappen aan de uiteinden; lange assen (drijfassen in fabrieken) worden ook nog op andere plaatsen op dezelfde wjjze ondersteund.

De tappen kunnen rusten tusschen twee stukken, het eene