is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A C weggenomen te hebben , op andere wijze een kracht van de/elfde richting en grootte al* de"genocmde uitoefende. Derhalve vereischt hot evenwicht van do staaf Cb dat do bodoolde kracht in (' de richting van zjjn lengte hooft; nieit verkrijgt dus deze

Kik'. 1+0. Fier. 141

kracht en den druk in A door de in do figuur aangegeven constructie. Natuurlijk kan men den druk in (' ook bepalen dooide voorwaarde dat zjjn moment ton opzichte van de lijn, door A loodrecht op liet vlak der figuur getrokken, gelijk moet zijn aan dat van het gewicht Q.

In Fig. 140 en 141 vindt men dorgeljjke verbindingen van stiingen. bjj welke .1/ op het verlengde van AC ligt. Eindelijk is in Fig. 142 een stolsel van drie stangen afgebeeld, die om

A, H, (' on /> kunnen draaien en waarvan do middelste den last Q draagt. Ziet men weer van het gewicht der staven af, dan is voor liet evenwicht noodig, dat A H en l>(', verlengd zjjnde, elkaar op de verticale ljjn Q M ontmoeten.

§ 175. Katrollen en takels. Een katrolschijf ia een cirkelvormige schijf die om oen door het middel¬

punt gaande en loodrecht op zjjn vlak staande as kan draaien. Aan den omtrek is hij van een groef voorzien, die oen koord kan opnemen. De wrjjving belet dit laatste, langs do sehjjf te gljjden.

Fig. 142.

ff